plakat_owom_2017-1Instytut Dzienniakrstwa i Komunikacji Społecznej KUL ma przyjemność zaprosić wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w IV-tej edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. 

 

W Olimpiadzie tej, organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, wraz z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i 14 innymi uczelniami z całego kraju, uczestnicy walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe (rower, aparaty fotograficzne, zegarki, głośniki, słuchawki) ufundowane przez sponsorów oraz o staże w redakcjach. Patronat nad Olimpiadą objęli Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

 

W zeszłym roku mieliśmy ponad 120 zgłoszeń na etapie wojewódzkim, a 5 reprezentantów województwa lubelskiego zostało laureatami. 

 

Zainteresowani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do 13 października 2017 r. mają wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy (http://owm.id.uw.edu.pl/rejestracja/). Następnie przesyłać do 13 listopada 2017 r. na adres Komitetu pracę dotyczącą mediów, w formie eseju (maksymalnie 10.000 znaków), filmu (maksymalnie 15 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. 

 

W tym roku tematami są:

 

  1. Swój i obcy – jak przedstawiać inne religie i kultury w mediach?
  2. Odpowiedzialność za słowo
  3. Internet jako źródło (dez)informacji
  4. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
  5. Reklama – manipulacja czy zachęta

 

Olimpiada ma charakter trzyetapowy. W drugim etapie odbywającym się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uczniowie piszą test wiedzy o mediach. Dziesięciu najlepszych kwalifikuje się do etapu centralnego odbywającego się w marcu 2018 r. w Warszawie. 

 

Wiecej informacji w zakładkach, na stronie głównej organizatora oraz na facebookowym funpageu komitetu wojewódzkiego. 

 

 ulotka_owom_2017-1

 

ulotka_owom_2017-2

Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017, godz. 18:58 - Stanisław Dunin-Wilczyński