• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2021 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 12 listopada 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 26 listopada 2021 r.
  • 17 grudnia 2021 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 18-19 marca 2022 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)
Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021, godz. 09:04 - Stanisław Dunin-Wilczyński