• Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2017 r.

 

  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 24 listopada 2017 r.

 

  • 15 grudnia 2017 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)

 

  • 16-17 marca 2018 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)
Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017, godz. 17:44 - Stanisław Dunin-Wilczyński