• Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 9 listopada 2018 r.

 

  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 23 listopada 2018 r.

 

  • 14 grudnia 2018 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie)

 

  • 15-16 marca 2019 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne w gmachach Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie)
Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2018, godz. 08:58 - Stanisław Dunin-Wilczyński