Przy okazji drugiego etapu olimpiady mogliśmy nagrodzić najlepsze prace nadesłane do nas w etapie pierwszym. Autorzy tych prac to: 

 

Jan Wasilewski - I Liceum Ogólnokształcące im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach – op. Halina Kuflewska

 

Eryk Hałas - Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie – op. Marta Suduł

 

Sylwia Sadło - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu – op. Magdalena Lis

 

Alicja Pływacz - II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie – op. Anna Maliszewska Pokrzywa

 

Kinga Krupa - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu – op. Małgorzata Twardziszewska

 

Natalia Cieplińska - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie – op. Bożena Welter

 

Marlena Jonasz - III liceum ogólnokształcące im. Unii lubelskiej w Lublinie – op. Bożena Welter

 

Bartłomiej Lis - Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie – op. Wiktor Serafin

 

Jakub Oszust - ZSZ i II LO we Włodawie – op. Małgorzata Oleniak

 

Anna Reszka - II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie – op. Anna Maliszewska-Pokrzywa

 

Gratulujemy uczniom jak i ich nauczycielom. 

Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016, godz. 17:16 - Stanisław Dunin-Wilczyński