Plan finału Olimpiady Wiedzy o Mediach

12.03.2021 / forma zdalna

 • 10:00-10:15 — łączenie się Uczestników z przedstawicielami okręgów; o 10.15 — wszyscy Uczestnicy powinni być połączeni; 
 • 10:15-10:30 — Powitanie uczestników przez koordynatorów okręgowych
 • 10:30-11:30 — Test finałowy na platformie Testportal (Zasady przeprowadzenia do pobrania)

Laboratorium Badań Telewizyjnych i Filmowych, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego / Studio (link zostanie podany w terminie późniejszym)

 • od 11:30 do 12:00 — Prezentacja uczelni partnerskich oraz organizatora głównego
 • 12:00 — Powitanie Uczestników przez władze Wydziału Dziennikarstwa, Informacji
  i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawienie programu finału przez Komitet Główny
 • 12:15-14:10 — Spotkania (online) z dziennikarzami (plan spotkań przedstawimy wkrótce)
 • 14:10-14:30 — Prezentacja uczelni partnerskich oraz organizatora głównego
 • 14:30 — Quiz finałowy (Zasady przeprowadzenia do pobrania)
 • 16:00 — Przewidywany koniec quizu; ogłoszenie wyników. Pożegnanie uczestników przez władze Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Ważne terminy:

 • Do 09.03.2021 do godz. 12.00 koordynatorzy okręgowi prześlą na adresy mailowe Uczestników link do łączenia próbnego (10.03.2021), który jednocześnie będzie linkiem do łączenia z koordynatorem okręgowym w dniu finału (12.03.2021)
 • 10.03.2021 Próbne łączenie Uczestników z koordynatorami okręgowymi. Godzina łączenia z koordynatorami okręgowymi zostanie przekazana mailowo przez koordynatorów poszczególnych okręgów
 • 10.03.2021 godz. 17:00 Test próbny na platformie Testportal
 • 12.03.2021 godz. 10:00-10:15 łączenie Uczestników z koordynatorami okręgowymi.
  O godzinie 10:15 wszyscy Uczestnicy danego okręgu powinni być połączeni
  z koordynatorami
 • 12.03.2021 godz. 10:30-11:30 Test finałowy na platformie Testportal
 • 12.03.2021 godz. 14:30 Quiz finałowy (godzina orientacyjna)
Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2021, godz. 10:59 - Stanisław Dunin-Wilczyński