Miło jest nam ogłosić, że w roku szkolnym 2020/2021 Olimpiada Wiedzy o Mediach odbędzie się. 

 

Olimpiada Wiedzy o Mediach ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, VII już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z  Instytutem Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i 14 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych – walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów (m.in: aparaty fotograficzne, słuchawki, powerbanki, zestawy książek i kosmetyków). Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

 

Tematy na I etap Olimpiady

  1. Język medialny jako kategoria opisu świata i tworzenia świata
  2. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1989 r.
  3. Wiedza o mediach jako składowa kompetencji młodego pokolenia Polaków
  4. Inforozrywka – nobilituje czy degraduje dziennikarza?
  5. Czy dziennikarstwo prasowe ma szanse przetrwać? Miejsce prasy w dobie Internetu

Harmonogram

 

  • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2020 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 27 listopada 2020 r.
  • 18 grudnia 2020 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 12-13 marca 2021 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

 

 Więcej informacji na stronie Olimpiady

https://owm.edu.pl/

Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2020, godz. 11:53 - Stanisław Dunin-Wilczyński