ULOTKA INFORMACYJNA OLIMPIADY

 

Miło jest nam ogłosić, że w roku szkolnym 2021/2022 Olimpiada Wiedzy o Mediach odbędzie się zgodnie z planem. 

 

Olimpiada Wiedzy o Mediach ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, VIII już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z  Instytutem Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i 14 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych – walczyć będą o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów (m.in: aparaty fotograficzne, słuchawki, powerbanki, zestawy książek i kosmetyków). Patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki. 

 

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

 

Tematy na I etap Olimpiady

  1. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
  2. Dziennikarstwo w dobie nowych mediów
  3. Miejsce mediów w relacjonowaniu spraw społecznych
  4. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
  5. Media w edukacji – szansa czy zagrożenie?

Harmonogram

 

  • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2021 r. 

 

REJESTRACJA: https://owm.edu.pl/rejestracja/

 

  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 12 listopada 2021 r.

 

Prace proszę przesyłać na adres: 

 

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

z dopiskiem:

Olimpiada Wiedzy o Mediach

 

  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 26 listopada 2021 r.
  • 17 grudnia 2021 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 18-19 marca 2022 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

 

Więcej informacji: 

 

https://owm.edu.pl/

Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021, godz. 09:12 - Stanisław Dunin-Wilczyński