Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają. Często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest podjęta osiem lata temu inicjatywa polegająca na zorganizowaniu I edycji Konkursu Wiedzy o Mediach, a w kolejnych latach Olimpiady Wiedzy o Mediach. We wszystkich ośmiu edycjach nasze przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i uczniów. Miło nam poinformować Państwa, że w tym roku szkolnym przystępujemy do organizacji IX edycji.

 

W Olimpiadzie tej, organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 14 innych uczelni z całego kraju, uczestnicy - uczniowie szkół ponadpodstawowych - walczyć będą o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki.

 

Zachęcamy uczniów do napisania eseju, nagrania filmu, stworzenia fotoreportażu odwołującego się do jednego z poniższych tematów, a następnie do sprawdzenia swojej wiedzy podczas testu w etapie okręgowym.

 

Tematy na I etap Olimpiady Wiedzy o Mediach:

  1. Odpowiedzialność za słowo w czasach mediów społecznościowych.
  2. Rola mediów w relacjonowaniu tematów trudnych (np. wojna, pandemia).
  3. Prawda i fikcja w przekazach medialnych.
  4. Współczesne media jako czwarta władza.
  5. Język w mediach, media w języku.

Czekamy na zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz (https://owm.edu.pl/rejestracja/) do 15 października 2022 r. Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 14 listopada 2022 r.

 

Prace wraz z załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres naszego Instytutu:

 

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach

 

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie głównej http://owm.edu.pl, oraz na stronie komitetu wojewódzkiego.

 

Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2022, godz. 17:36 - Stanisław Dunin-Wilczyński