Program:

 1. System medialny. Struktura i zasady działania
 2. Komunikowanie społeczne. Rozwój środków, form i modeli komunikowania
 3. Kalendarium rozwoju mediów
 4. Społeczeństwo informacyjne
 5. Informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa rola mediów
 6. Regulacje prawne i polityka medialna w Polsce po 1989 r.
 7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 8. Rynek mediów w Polsce po 1989 r. (prasa ogólnokrajowa i regionalna, radio, telewizja, Internet)
 9. Wybrani dziennikarze w Polsce na przełomie wieków
 10. Agencje informacyjne i prasa na świecie
 11. Gatunki dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe)
 12. Język we współczesnych mediach
 13. Dziennikarstwo obywatelskie

 

Literatura:

 1. Bajka Z., Historia mediów, Kraków 2008.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2012.
 3. Gorman L., McLean D., Media i społeczeństwo; wprowadzenie historyczne, Kraków 2010.
 4. Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.
 5. Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008.
 6. Mielczarek T., W analogowym świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989-2013, Kielce 2015.
 7. Mielczarek T., Raport o śmierci polskich gazet, Warszawa 2012.
 8. Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, rozdz. I-VIII.
 9. Słownik terminologii medialnej,  red. W. Pisarek W., Kraków 2006.
 10. Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa-Bielsko Biała 2010 – obowiązują rozdziały I-IV.
 11. Czasopismo „Świat Wiedzy”, rubryka „Miniencyklopedia wiedzy o mediach”, wyd. 9/2017-12/2017 (II etap) i 9/2017-4/2018 (III etap).
Autor: Joanna Szegda
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017, godz. 17:57 - Stanisław Dunin-Wilczyński