Olimpiada składa się z 3 etapów.

 

Etap 1: Zainteresowani do 15 października 2019 r. wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy (http://owm.id.uw.edu.pl/rejestracja/). Następnie przesyłają w określonym terminie (do 8 listopada 2019 r.) na adres Komitetu (NOWY ADRES: Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach) pracę dotyczącą mediów, mającą temat i formę, wskazaną w ogłoszeniu o olimpiadzie.

 

Tematy na I etap Olimpiady

    1. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
    2. Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspektywy rozwoju dziennikarstwa w regionie
    3. Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej
    4. Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
    5. Fakty a oceny we współczesnych mediach

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 listopada 2019 r. na stronie internetowej KUL w zakładce Olimpiada Wiedzy o Mediach oraz na profilu lubelskiego komitetu wojewódzkiwego na Facebooku

  

Etap 2: Na podstawie oceny tych prac wyłaniani są uczestnicy etapu okręgowego, którzy w wyznaczonym dniu (13 grudnia 2019 r.) rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach (miejsce KUL, GG przy Al. Racławickich w Lublinie). Z każdego okręgu wyłonionych zostanie 10 laureatów eliminacji okręgowych, którzy otrzymają prawo do udziału w eliminacjach centralnych.

 

Etap 3: 13 marca 2020 r. najlepsi z Okręgu (10 osób) pojadą na dwudniowe Eliminacje Centralne do Warszawy. Tam będą pisać kolejny test (1 dzień ) – 48 najlepszych uczestników zostanie laureatami olimpiady, tym samym będzie miało prawo wyboru indeksu uczelni zgłoszonej do współorganizowania olimpiady. W dniu następnym 12 najlepszych może uczestniczyć w quizie i walczyć o nagrody rzeczowe (2 dzień).

 

Autor: Joanna Szegda
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2019, godz. 22:18 - Stanisław Dunin-Wilczyński