Olimpiada składa się z 3 etapów.

 

Etap 1: Zainteresowani  do 13 października 2017 r. wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy (http://owm.id.uw.edu.pl/rejestracja/). Następnie przesyłają w określonym terminie (do 13 listopada 2017 r.) na adres Komitetu pracę dotyczącą mediów, mającą temat i formę, wskazaną w ogłoszeniu o olimpiadzie.

 

W tym roku tematami są:

 

  1. Swój i obcy – jak przedstawiać inne religie i kultury w mediach?
  2. Odpowiedzialność za słowo
  3. Internet jako źródło (dez)informacji
  4. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
  5. Reklama – manipulacja czy zachęta?

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 24 listopada 2017 r. na stronie internetowej KUL w zakładce Olimpiada Wiedzy o Mediach oraz na profilu lubelskiego komitetu wojewódzkiwego na Facebooku

  

Etap 2: Na podstawie oceny tych prac wyłaniani są uczestnicy etapu okręgowego, którzy w wyznaczonym dniu (15 grudnia 2017 r.) rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach (miejsce KUL, GG przy Al. Racławickich w Lublinie). Z każdego okręgu wyłonionych zostanie 10 laureatów eliminacji okręgowych, którzy otrzymają prawo do udziału w eliminacjach centralnych.

 

Etap 3: 17 marca 2018 r. najlepsi z Okręgu (10 osób) pojadą na dwudniowe Eliminacje Centralne do Warszawy. Tam będą pisać kolejny test (1 dzień ) – 48 najlepszych uczestników zostanie laureatami olimpiady, tym samym będzie miało prawo wyboru indeksu uczelni zgłoszonej do współorganizowania olimpiady. W dniu następnym 12 najlepszych może uczestniczyć w quizie i walczyć o nagrody rzeczowe (2 dzień).

 

Autor: Joanna Szegda
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017, godz. 17:55 - Stanisław Dunin-Wilczyński