Olimpiada składa się z 3 etapów.

 

Etap 1: Zainteresowani do 15 października 2022 r. wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy (REJESTRACJA). Następnie przesyłają w określonym terminie (do 14 listopada 2022 r.) na adres Komitetu (NOWY ADRES: Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach) pracę dotyczącą mediów, mającą temat i formę, wskazaną w ogłoszeniu o olimpiadzie.

 

Tematy na I etap Olimpiady

  1. Odpowiedzialność za słowo w czasach mediów społecznościowych.
  2. Rola mediów w relacjonowaniu tematów trudnych (np. wojna, pandemia).
  3. Prawda i fikcja w przekazach medialnych.
  4. Współczesne media jako czwarta władza.
  5. Język w mediach, media w języku

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2022 r. na stronie internetowej KUL w zakładce Olimpiada Wiedzy o Mediach oraz na profilu lubelskiego komitetu wojewódzkiego na Facebooku

  

Etap 2: Na podstawie oceny tych prac wyłaniani są uczestnicy etapu okręgowego, którzy w wyznaczonym dniu (16 grudnia 2022 r.) rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach (miejsce KUL, GG przy Al. Racławickich w Lublinie). Z każdego okręgu wyłonionych zostanie 10 laureatów eliminacji okręgowych, którzy otrzymają prawo do udziału w eliminacjach centralnych. W zależności od sytuacji pandemicznej, ten etap może się odbyć w formie zdalnej. 

 

Etap 3: 17 marca 2023 r. najlepsi z Okręgu (10 osób) pojadą na dwudniowe Eliminacje Centralne do Warszawy. Tam będą pisać kolejny test (1 dzień ) – najlepsi uczestnicy zostaną laureatami olimpiady i będą mieli prawo wyboru indeksu uczelni zgłoszonej do współorganizowania olimpiady. W dniu następnym 12 najlepszych może uczestniczyć w quizie i walczyć o nagrody rzeczowe (2 dzień).

 

Autor: Joanna Szegda
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2022, godz. 18:01 - Stanisław Dunin-Wilczyński