• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2022 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 14 listopada 2022 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 25 listopada 2022 r.
  • 16 grudnia 2022 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 17-18 marca 2023 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

 

 

Autor: Stanisław Dunin-Wilczyński
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2022, godz. 17:54 - Stanisław Dunin-Wilczyński